1513/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 6 § lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 mom. lagen den 26 november 1999 om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999) som följer:

6 §
Nettning vid insolvensförfarande i fråga om kreditinstitut

Förpliktelser som har uppkommit innan en sådan depositionsbanks verksamhet har avbrutits som avses i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001) kan nettas utan hinder av bestämmelserna i den nämnda lagen. Vad som föreskrivs i 5 § skall på motsvarande sätt tillämpas medan depositionsbankens verksamhet är avbruten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.