1510/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 2 § lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Saneringsförfarandet gäller inte

1) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (1607/1993),

2) försäkrings- eller pensionsanstalter,

3) bolag eller andelslag i likvidation.

En depositionsbank kan emellertid vara föremål för saneringsförfarande på det sätt som föreskrivs i lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 180/2001
EkUB 20/2001
RSv 203/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.