1494/2001

Given i Helsingfors den 28 december 2001

Lag om ändring av 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 12 kap. 7 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 145/1997, som följer:

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

7 §

Penninglån får dock utan hinder av 1 mom. beviljas någon som hör till bolagets närmaste krets om


2) gäldenären är ett aktiebolag eller andelslag som hör till samma koncern som bolaget, eller en utländsk sammanslutning som kan jämställas med dem, ellerDenna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 176/2001
EkUB 21/2001
RSv 217/2001

Helsingfors den 28 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.