1475/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Statsrådets förordning om redovisning av avkastning från totospel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 19 § lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om redovisning av avkastning från totospel.

2 §
Redovisning av avkastningen

Över totospel skall avges en redovisning, av vilken skall framgå totospelens totalomsättning och vinstandelen, fördelningen av överskottet mellan staten och tillståndshavaren samt andra behövliga uppgifter.

Redovisningen skall tillställas och statens andel redovisas för jord- och skogsbruksministeriet inom en månad efter att totospelet anordnats.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Janne Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.