1469/2001

Given i Helsingfors den 27 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

upphävs i förordningen den 22 april 1999 om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande (511/1999) 2 § 1 mom., samt

ändras 3 § som följer:

3 §
Åtgärdsspecifikt jämställande

En jämställbar integrationsfrämjande åtgärd anses utgöra arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, om minst hälften av den tid som krävs består av studier eller uppgifter på grund av studier. Övriga åtgärder som kan jämställas med arbetskraftspolitiska åtgärder anses utgöra arbetspraktik enligt 6 § 1 mom. eller arbetslivsträning enligt 6 § 2 mom. lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993). En åtgärd som jämställs skall vara av fortlöpande karaktär.

Beslut om åtgärdsspecifikt jämställande fattas av arbetskraftsbyrån som en del av den personliga integrationsplanen för invandraren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Denna förordning tillämpas på jämställbara integrationsfrämjande åtgärder som vidtas efter att förordningen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 december 2001

Minister
Maija Perho

Lagstiftningsråd
Pasi Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.