1462/2001

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om godkända verksamma ämnen i växtskyddsmedel 101/01 19.12.2001 31.12.2001

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon (09) 5765 111.

Rådets direktiv 91/414/EEG (31991L0414); EGT nr L 230, 19.8.1991, s. 1 Kommissionens direktiv:
2000/49/EG (32000L0049); EGT nr L 197, 3.8.2000, s. 32
2000/66/EG (32000L0066); EGT nr L 276, 28.10.2000, s. 35
2000/67/EG (32000L0067); EGT nr L 276, 28.10.2000, s. 38
2000/68/EG (32000L0068); EGT nr L 276, 28.10.2000, s. 41
2000/80/EG (32000L0080); EGT nr L 309, 9.12.2000, s. 14
2001/21/EG (32001L0021); EGT nr L 69, 10.3.2001, s. 17
2001/28/EG (32001L0028); EGT nr L 113, 24.4.2001, s. 5
2001/47/EG (32001L0047); EGT nr L 175, 28.6.2001, s. 21
2001/49/EG (32001L0049); EGT nr L 176, 29.6.2001, s. 61
2001/87/EG (32001L0087); EGT nr L 276, 19.10.2001, s. 17

Helsingfors den 19 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tove Jern

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.