1436/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om redovisningen av avkastningen av penninglotteri-, tippnings- och vadhållningsspel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 19 och 67 § lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001):

1 §

Oy Veikkaus Ab som bedriver sådan penninglotteri-, tippnings- vadhållningsspelverksamhet och som avses i 19 § lotterilagen (1047/2001) skall redovisa avkastningen av penningspelsverksamheten till undervisningsministeriet som följer:

1) 75 procent av den uppskattade avkastningen för varje kvartal under kalenderåret som förskott inom 30 dagar från utgången av kvartalet,

2) återstoden av den i punkt 1 avsedda avkastningen i fråga om de tre första kvartalen inom 60 dagar från utgången av respektive kvartal, samt

3) avkastningen för hela kalenderåret inom en månad efter att sammanslutningens bokslut har fastställts.

Utredning om räkenskapsperiodens avkastning skall inom den tid som föreskrivs i 1 mom. 3 punkten också tillställas inrikesministeriet och finansministeriet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och den tillämpas första gången vid redovisningen av avkastningen för 2002.

Helsingfors den 20 december 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.