1412/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1103/2000) 1 punkten i bilaga 1 och 6 och 7 punkten i bilaga 2, av dessa 6 och 7 punkten i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 254/2001, samt

fogas till bilaga 1 en ny 10 punkt som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2001 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2001.

Helsingfors den 20 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1-2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.