1399/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skatteredovisning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen den 6 november 1998 om skatteredovisning (804/1998) 2 § 1 mom. samt

ändras 1 § 2 mom. och 2 § 2 mom. som följer:

1 §
Utdelning av skatterna på förvärvs- och kapitalinkomst vid förskottsuppbörden

Som grund för de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning används dens senast slutförda beskattningen. Som beräkningsgrund används också utvecklingen i kommunens folkmängd samt kommunens och församlingens inkomstskattesats.

2 §
Grunderna för beräkning av de enskilda kommunernas och församlingarnas utdelning av samfundsskatten

Som grund för beräkningen av företagsverksamhetsposten används uppgifterna i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. De i 13 § 5 mom. lagen om skatteredovisning avsedda uppgifterna tillställs envar kommun beträffande högst de 50 största företagen i varje grupp för beräkning av företagsverksamhetsposten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Vid redovisningar före 2002 tillämpas dock alltjämt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.