1377/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 8 december 2000 om verkställigheten av livsmedelsstöd som beviljas biståndsorganisationer av Europeiska gemenskapens medel (1056/2000) 2 och 6 § som följer:

2 §
Organisationer som har rätt till livsmedelsstöd

Livsmedelsstöd kan beviljas sådana registrerade organisationer och sammanslutningar som bedriver biståndsverksamhet och som inte eftersträvar vinst (nedan biståndsorganisationer) och som kan genomföra verkställigheten av livsmedelsstödet i enlighet med de förordningar som nämns ovan och bestämmelserna i denna förordning.

6 §
Utdelningen av livsmedel till bistånds- mottagare

Biståndsorganisationerna skall dela ut livsmedlen antingen som paket eller måltider till personer som de konstaterat vara mindre bemedlade. Medlemskap i biståndsorganisationen får inte utgöra ett villkor för att bistånd skall fås. När livsmedlen överräcks skall en kvittering begäras av den som mottar livsmedlen. Biståndsorganisationerna kan använda livsmedlen vid tillagningen av måltider, men då får en avgift på högst 1,7 euro uppbäras för måltiden. Organisationerna skall förvara produkterna på ett ändamålsenligt sätt och dela ut dem i god tid före den dag som bäst före-datumet på förpackningarna anger.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 19 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Janne Kaukonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.