1361/2001

Given i Helsingfors den 20 december 2001

Statsrådets förordning om avgifter för penningspelstillstånd och om storleken av avgifterna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka uppbärs en fast avgift enligt självkostnadsvärde är penningspelstillstånd enligt 11 § lotterilagen (1047/2001) och ändringar av penningspelstillstånd om vilka beslut fattas vid statsrådets allmänna sammanträde.

Den avgift som uppbärs för ett penning-spelstillstånd är 294 euro och för ändring av ett penningspelstillstånd 218 euro.

2 §

Avgift uppbärs också, när ett negativt beslut ges med anledning av ansökan som avses i 1 §.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2004.

Avgifter enligt denna förordning får också betalas med sedlar eller metallmynt i mark fram till utgången av februari 2002. Priset i euro ändras då till mark genom att beloppet multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 27 maj 1994 om när vissa beslut som republikens president fattar i statsrådet och vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sammanträde och hör till inrikesministeriets förvaltningsområde skall vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (402/1994).

Helsingfors den 20 december 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Konsultativ tjänsteman
Ismo Atosuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.