1344/2001

Given i Helsingfors den 21 december 2001

Lag om upphävande av 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 5 § 2 och 3 mom. lotterilagen av den 23 november 2001 (1047/2001).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 211/2001
FvUB 25/2001
RSv 196/2001

Helsingfors den 21 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.