1331/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 8 november 2001 om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (954/2001) bilaga, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till den 31 december 2002.

Helsingfors den 19 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Bilaga


3) Övriga tillstånd och beslut som hänför sig till läkemedelskontroll samt intyg och anmälningar
Intyg som hänför sig till export av läkemedel samt intyg för industriell tillverkning av läkemedel och partihandel 85 €
samtidigt begärda dubblettexemplar á 15 €
Behandling av anmälningar i anslutning till kliniska prövningar av läkemedel 1 010 €
Beslut som gäller klassificering av preparat 85 €
Tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel, idkande av partihandel med läkemedel och bedrivande av blodtjänst:
Tillstånd för läkemedelsfabrik 1 010 €
Tillstånd för läkemedelspartiaffär 170 €
Tillstånd för blodtjänst 420 €
Ändring av ovan nämnda tillstånd 85 €
Apotekstillstånd 1 685 €
Filialapotekstillstånd 840 €
Inrättande av ett sjukhusapotek eller en läkemedelscentral 420 €
Tillstånd som avses i 62 § läkemedelslagen att leverera läkemedel, med undantag av leverans av läkemedel för skötseln av en enskild patient 420 €
Tillstånd att underskrida kravet på obligatorisk upplagring av läkemedel och befrielse från upplagringsskyldigheten samt tillstånd att ersätta upplagringen av läkemedelspreparat med upplagring av läkemedelssubstans 40 €
Tillstånd gällande narkotika samt tillstånd gällande ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika 100 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.