1329/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Undervisningsministeriets förordning om maximibeloppen för den avgift som uppbärs av deltagare i allmänna språkexamina

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § lagen den 15 juli 1994 om allmänna språkexamina (668/1994):

1 §

Det mervärdesskattefria maximibeloppet för den avgift som uppbärs för allmänna språkexamina är 50 euro för en examen på grundnivå, 67 euro för en examen på mellannivå och 119 euro för en examen på högsta nivå.

Maximibeloppet för den avgift som uppbärs för en examen i finska på grund- eller mellannivå kan höjas med högst 17 euro, om deltagaren avlägger den muntliga delen av examen individuellt inför den person som bedömer språkexamen.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets beslut av den 22 december 1997 om maximibeloppen för den avgift som uppbärs av deltagare i allmänna språkexamina (1315/1997).

Helsingfors den 19 december 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.