1328/2001

Given i Helsingfors den 19 december 2001

Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för den slutliga utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2000 och för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2001 i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna

Finansministeriet har med stöd av 14 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas slutliga utdelning, som enligt 13 § lagen om skatteredovisning (532/1998) skall tillämpas vid redovisningen av samfundsskatt för skatteåret 2000 och vid redovisningen av samfundsskatt för skatteåren 2001, iaktas vad i denna förordning stadgas.

2 §
Slutlig utdelning för skatteåret 2000 och preliminär utdelning för skatteåret 2001

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas företagsverksamhetspost enligt 13 § lagen om skatteredovisning används som beskattningsuppgifter beskattningsuppgifterna för 2000. Såsom uppgifter om samfundens driftsställen och antal anställda används uppgifterna i Statistikcentralen företags- och arbetsställeregister för 2000.

Vid beräkningen av de enskilda kommunernas skogspost enligt 13 § lagen om skatteredovisning används som beskattningsuppgifter beskattningsuppgifterna för 2000. Som de respektive kommunernas rotprisinkomster används de uppgifter om kommunernas rotprisinkomster som Skogsforskningsinstitutet framräknat för 2000. Som utblivna rotprisinkomster för skogsmark inom naturskyddsområden används den nettoinkomst av ifrågavarande skogsmark som Fortststyrelsen framräknat för 2000.

3 §
Slutlig utdelning för skatteåret 2001

Sedan beskattningen för skatteåret 2001 har färdigställt rättas den preliminära utdelningen för skatteåret 2001 till den slutliga utdelningen för skatteåret 2001 så att som beräkningsgrund för företagsverksamhetsposten och skogsposten beräknas på basis av uppgifterna för år 2001.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningens 2 § tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i januari 2002.

Förordningen 3 § tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i januari 2003.

Med denna förordning upphävs finansministeriets förordning den 28 december 2000 om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna (1303/2000).

Helsingfors den 19 december 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.