1302/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om enskilda vägar

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning den 21 december 2000 om enskilda vägar (1267/2000) 19 och 20 § samt

ändras 13 § 1 mom. och 16 § som följer:

13 §

När de kalkylerade underhållskostnaderna fastställs är de kilometerkostnader för under-hållet som används som utgångspunkt 910 euro enligt 2002 års kostnadsnivå. Vägför-valtningen ser över kostnaderna årligen enligt ändringen av jordbyggnadskostnadsindexet.


16 §

Vägdistriktet skall betala in statsbidraget på det bankkonto som väglaget uppger, om möjligt senast inom december under underhållsåret. Bidrag för färjsträckor, för broar som nedmonteras och för vintervägar samt eventuella förskott betalas dock senast i maj. Bidragsprocenten fastställs i utbetalningsbeslutet. Bidraget betalas i hela euro och avrundas nedåt till närmaste euro. Det minsta bidraget som betalas är 10 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 12 december 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.