1285/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 63 a § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 63 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 1745/1995, som följer:

63 a §

Förmånsförhöjning som understiger 2,52 euro betalas inte. Beloppet justeras årligen enligt det indextal som nämns i första meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Det belopp i euro som nämns i 63 a § 4 mom. motsvarar det löneindextal som fastställts för 1984.

RP 157/2001
ShUB 32/2001
RSv 150/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.