1263/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 91 a § lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 91 a §, sådan den lyder i lag 1127/1996, som följer:

91 a §
Meddelande om kommunens och församlingens inkomstskattesats

En kommun och en församling skall senast den 17 november året före skatteåret meddela skattestyrelsen vilken inkomstskattesats som skall tillämpas. Kommunen anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet.

Har meddelandet inte sänts till skattestyrelsen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som skattestyrelsen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen.

En förteckning över inkomstskattesatserna publiceras i författningssamlingen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 182/2001
FiUB 34/2001
RSv 184/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.