1254/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 6 mars 1992 om grunderna för avgifter till staten (211/1992) 3 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 818/1995, som följer:

3 §

Om en avgift som uppbärs till staten inte betalas senast på förfallodagen, skall myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för erhållande av betalningen. På ett obetalt belopp uppbärs en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten uppbära en dröjsmålsavgift om 5 euro i sådana fall då dröjsmålsräntan understiger detta belopp.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Regeringsråd
Raija Isotalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.