1235/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

fogas till statsrådets förordning av den 22 februari 2001 om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (175/2001) en ny 99 a § so följer:

99 a §
Övergångsbestämmelse i fråga om stöd för etablering

Startstöd fö unga näringsidkare kan beviljas, om stöd av administrativa orsaker inte har kunnat sökas inom utsatt tid på det sätt som avses i denna förordning och om ett överlåtelseavtal eller arrendekontrakt som gäller etablering har undertecknats och renen har köpts mellan den 1 november 1999 och den 30 november 2000, dessa dagar inkluderade. Stödansökan skall göras anhängig senast den 21 december 2001.

Stöd får inte beviljas om beslut med anledning av ansökan meddelas efter den 31 december 2001 och det inte är fråga om ett nytt beslut som meddelas på grund av besvär.


Denna förordning träder i kraft den 19 december 2001.

Denna förordning tillämpas också på ansökningarna som är anhängiga när denna förordning träder i kraft

Helsingfors den 12 december 2001

Jor- ovh skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.