1223/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 6 § statsrådets förordning om nationellt stöd för potatisproduktion 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 3 maj 2001 om nationellt stöd för potatisproduktion 2001 (372/2001) 6 § som följer:

6 §
Stödets storlek

För odlingsareal med potatis kan stöd betalas till ett belopp av 1 660 mark per hektar.

För odlingsareal för vilken odlaren har ett odlingsavtal om marknadsföring av potatisproduktionen enligt 7 § betalas stöd till ett belopp som är 700 mark högre per hektar.

Stöd betalas inte, om stödbeloppet per sökande understiger 1 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 19 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.