1222/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 10 § statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling år 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 21 december 2000 om nationellt stöd för växtodling år 2001 (1256/2000) 10 § 6 mom. som följer:

10 §

För sådana arealer som nämns i punkt 1 och 2 kan stöd betalas till ett belopp av 268 miljoner mark, av vilket 10 miljoner mark betalas för den odlingsareal som avses i punkt 1.


Denna förordning träder i kraft den 19 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.