1208/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av lagen om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 december 1998 om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten (910/1998) 1 och 2 § som följer:

1 §

Utan hinder av 59 § 2 mom. folkpensionslagen (347/1956) och 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) betalar staten 1999 av det garantibelopp som avses i de nämnda lagrummen sammanlagt 84 093 963 euro mindre till folkpensionsfonden och sjukförsäkringsfonden än vad som behövs för uppnående av det föreskrivna minimibeloppet av folkpensionsfondens med det främmande kapitalet minskade finansieringstillgångar samt av sjukförsäkringsfondens med det främmande kapitalet och reserverna minskade finansieringstillgångar.

Folkpensionsanstalten svarar med sina egna medel för finansieringen av det i 1 mom. nämnda beloppet på 84 093 963 euro till utgången av 2003.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till och med den 31 december 2003.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 150/2001
ShUB 31/2001
RSv 151/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.