1196/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om den årliga justeringen av annuiteten för långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som beviljats före den 15 juni 1998

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 42 § aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993):

1 §

Utan hinder av vad som föreskrivs i förordningen om ändring av aravaförordningen (403/1998) tillämpas denna förordning på den årliga justeringen av annuiteten för långfristiga ombyggnadslån för hyresboende enligt aravalagen (1189/1993), om lånet beviljats eller ansökningen om lånet anhängiggjorts före den 15 juni 1998.

2 §

Annuiteten för långfristiga ombyggnadslån för hyresboende justeras i euro.

I övrigt tillämpas på justeringen det som bestäms i den 35 § aravaförordningen som gällde före den 15 juni 1998.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Satu Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.