1180/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om de förvärvsinkomster som skall inräknas i det lönebelopp som olycksfallsförsäkringspremien grundar sig på

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 35 § 2 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådant det lyder i lag 1204/1996:

1 §

Som förvärvsinkomst som försäkringspremien enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) grundar sig på betraktas lön eller annat vederlag som har betalts som ersättning för arbete.

Som vederlag för arbete utomlands betraktas den lön som skulle betalas för motsvarande arbete i Finland, eller lön som annars kan anses motsvara arbetet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till och med den 31 december 2002.

Förordningen tillämpas på de försäkringspremier som avser år 2002.

Helsingfors den 5 december 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Heli Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.