1178/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om televisionsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § lagen den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998):

1 §
Storleken på televisionsavgiften

Storleken på televisionsavgiften är:

42,05 euro för tre månader

83,10 euro för sex månader

165,10 euro för tolv månader.

Kommunikationsverket fakturerar televisionsavgiften enligt televisionsanvändarens anmälan i förskott i poster på tre, sex eller tolv månader.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 3 december 1998 om televisionsavgifter (892/1998) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2001

Minister
Johannes Koskinen

Överinspektör
Asta Virtaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.