1177/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 27 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1404/1992 och 720/1998, samt

ändras 39 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i förordning 433/1996, som följer:

39 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola beviljas en sökande som


6) är solvent, förmår svara för sina förpliktelser och som för att visa att han har tillräckliga ekonomiska resurser har ställt en säkerhet vars storlek är 8 500 euro, om skolan i undervisningen använder högst tre bilar eller endast motorcyklar, eller 17 000 euro, om skolan i undervisningen använder flera än tre bilar; om skolan i undervisningen dock använder buss eller en fordonskombination av klass CE är säkerheten 17 000 euro för varje sådan enhet som används i undervisningen, varvid dessa fordon eller deras dragbilar inte beaktas i de maximiantal som nämns ovan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningens 39 § 1 mom. 6 punkt tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts efter att förordningen har trätt i kraft. Fram till utgången av februari 2002 får dock som säkerhet godkännas en borgensförbindelse i markbelopp som ingåtts i enlighet med de krav som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 5 december 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.