1171/2001

Utfärdat i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets beslut

På föredragning från justitieministeriet har statsrådet i dag beslutat sammanslå Kemi och Torneå tingsrätter jämte kommunerna inom deras domkretsar till Kemi-Torneå tingsrätt från den 1 juni 2002.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Besvärsanvisning
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär som adresseras och lämnas in till högsta förvaltningsdomstolen.
Besvärsskriften skall lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Unionsgatan 16, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i författningssamlingen.
I besvärsskriften skall anges ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation samt det överklagade beslutet, den ändring som söks i beslutet och grunderna för den ändring som söks.

Helsingfors den 5 december 2001

Justitieminister
Johannes Koskinen

Regeringsråd
Heikki Liljeroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.