1161/2001

Givet i Åbo den 9 november 2001

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 5 kap. 3 § 1 och 2 mom. som följer:

5 kap.

Prästämbetet

3 §

En person som vid ett universitet eller en högskola har avlagt någon annan högre högskoleexamen än den som nämns i 2 § 1 mom. 2 punkten eller som innehar motsvarande kunskaper kan ordineras till präst, om sökanden med stöd av intyg av lärarna i den teologiska fakulteten vid ett universitet visar sig inneha nödvändiga insikter i de viktigaste ämnen som hör till prästutbildningen.

Även den som har avlagt någon annan än en i 1 mom. avsedd examen kan ordineras till präst, om sökanden med stöd av intyg av lärarna i den teologiska fakulteten vid ett universitet visar sig inneha nödvändiga insikter i de ämnen som hör till prästutbildningen.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.

Åbo den 9 november 2001

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.