1141/2001

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 10 mars 1989 om betalning av fronttillägg utomlands (241/1989) 1 § som följer:

1 §

Den som ansöker om fronttillägg är skyldig att för Folkpensionsanstalten förete ett i militärpasset antecknat eller av staben för militärdistriktet utfärdat annat skriftligt intyg om att han har tilldelats frontmannatecken, eller utredning om att han har fått fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller ett sådant intyg som avses i 1 § 4 mom. lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). När utredningen läggs fram får styrkta kopior användas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 29 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.