1133/2001

Given i Helsingfors den 28 november 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som statens skolhem prissätter på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) boende- och vårdservice,

2) specialvårdservice,

3) elevplats,

4) krisvård,

5) eftervård,

6) utbildnings-, arbetslednings- och konsulteringstjänster,

7) familjerehabiliteringsläger,

8) kostservice för utomstående,

9) användning av lokaler och apparater,

10) kontorsfunktioner samt

11) gårdsbrukets produkter och tjänster samt övriga arbetsprestationer.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut den 4 december 1996 om avgiftsbelagda prestationer vid statens skolhem (974/1996).

Helsingfors den 28 november 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.