1132/2001

Given i Helsingfors den 28 november 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Prestationer som prissätts enligt företags- ekonomiska grunder

Sådana prestationer enligt 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som statens sinnessjukhus prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) vårddygn,

2) intyg och utlåtande av läkare,

3) vårddygn för utlåtande om den mentala hälsan

4) annat rättspsykiatriskt utlåtande

5) EEG- och EKG-undersökning,

6) övriga laboratorieundersökningar,

7) konsultering av utomstående, arbetsledning och övriga arbetsprestationer,

8) tvätteritjänster,

9) kostservice,

10) utomståendes användning av lokaler och apparater,

11) kontorsfunktioner samt

12) gårdsbrukets produkter och tjänster samt övriga arbetsprestationer.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut den 13 januari 2000 om avgiftsbelagda prestationer vid statens sinnessjukhus (5/2000).

Helsingfors den 28 november 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.