1126/2001

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 9 § förordningen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 30 december 1996 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (1305/1996) 2 och 9 § som följer:

2 §
Tillämplig kurs för omräkning av utländskt mynt

Källskattepliktig inkomst som enligt överenskommelse skall erläggas i utländskt mynt omräknas för uträknande av källskattens belopp till euro enligt den vid betalningstidpunkten gällande valutakurs som Europeiska centralbanken publiceras.

9 §
Den undre gränsen för uppbörd av källskatt

Det källskattebelopp som avses i 9 § 3 mom. källskattelagen är tio euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 29 november 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Matti Halén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.