1125/2001

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skatteförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

upphävs i förordningen den 22 december 1995 om skatteförvaltningen (1707/1995) 25 § 2 mom. och

ändras 29 § 2 mom. som följer:

29 §

Sådana företag eller koncernföretag som avses i 13 § 2 mom. 2 punkten lagen om skatteförvalningen skall under en 12 månaders räkenskapsperiod ha en omsättning på minst 50 miljoner euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 29 november 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman
Matti Halén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.