1113/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av sysselsättningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sysselsättningslagen av den 13 mars 1987 (275/1987) 4 och 11 §, sådana de lyder i lag 1696/1992, samt

ändras 9 och 12 §, av dessa 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1733/1991, som följer:

9 §
Konjunkturväxlingar

Staten, kommunerna och samkommunerna skall se till att av dem finansierade investeringar samt den användning av arbetskraften som dessa förutsätter tidsbestäms på ett sätt som utjämnar konjunkturväxlingar.

12 §
Sysselsättningen och statsunderstöd

När lån, understöd eller räntestöd för investeringar beviljas av anslag i statsbudgeten skall sysselsättningsaspekterna och en balanserad regional utveckling beaktas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 191/2001
ApUB 9/2001
RSv 147/2001

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.