1112/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av 5 § lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1308/1994, som följer:

5 §

Lån godkänns som räntestödslån och räntegottgörelse betalas av ett ministerium eller ett ämbetsverk, en inrättning eller någon annan statlig myndighet som har behörighet i saken. Ministeriet kan också bemyndiga ett ämbetsverk, en inrättning eller en myndighet som lyder under ministeriet att godkänna ett lån som räntestödslån eller att betala räntegottgörelse. Betalningen av räntegottgörelse kan också åläggas Statskontoret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 162/2001
FiUB 23/2001
RSv 153/2001

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.