1111/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av 1 § lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1966 om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar (682/1966) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 997/1991, som följer:

1 §

Utan hinder av vad som annars bestäms eller vad som är överenskommet skall lån, som beviljats av staten eller av en fond som förvaltas av staten, samt annan fordran som staten eller en sådan fond har, i sin helhet betalas på en gång vid närmast följande uppbörd, om det obetalda kapitalet är högst 336 euro. Är det obetalda kapitalet större än 336 euro men högst 672 euro, skall det betalas vid de två följande uppbörderna i lika stora poster, och är det högst 1 000 euro vid de tre följande uppbörderna i lika stora poster.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 162/2001
FiUB 23/2001
RSv 153/2001

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.