1110/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av 9 § lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 maj 1988 om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) 9 § som följer:

9 §
Uppbörd av mindre lånebetalningar

Ränta, dröjsmålsränta eller annan prestation som underskrider ett belopp som fastställs genom förordning av statsrådet kan uppbäras följande förfallodag eller också beträffande den sista låneraten särskilt lämnas ouppburen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 162/2001
FiUB 23/2001
RSv 153/2001

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.