1104/2001

Given i Helsingfors den 28 november 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetslöshetsförsäkringspremierna år 2002

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 2 mom., 16 § och 18 § 4 och 5 mom. lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), av dessa lagrum 18 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 639/2001:

1 §

Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie är 0,4 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är graderad enligt det lönebelopp som arbetsgivaren betalar så att premien är 0,7 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 840 940 euro och 2,7 procent av lönen för den överskjutande delen av lönebeloppet.

2 §

För en sådan delägare i ett företag som avses i 1 a § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) skall i arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas 0,7 procent och i löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,15 procent av beloppet av de arbetslöner som betalas till delägaren.

3 §

Statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie är i fråga om de i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda lönet som affärsverket betalat för affärsverksamheten 0,7 procent för ett lönebelopp upp till 840 940 euro och 1,75 procent för den överskjutande delen.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och gäller till utgången av 2002.

Förordningen tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 2002.

Helsingfors den 28 november 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Överinspektör
Anneli Sollo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.