1101/2001

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 12 och 15 § förordningen om alkoholpreparat och denaturering

I enlighet med statsrådets beslut fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

fogas till förordningen den 22 december 1994 om alkoholpreparat och denaturering (1345/1994) 12 § ett nytt 3 och 4 moment och till 15 § ett nytt 2 moment som följer:

12 §
Detaljhandel

Alkoholpreparat kan dock överlåtas från en detaljhandel opackat för bränsle, omedelbart för en driftsanläggning eller till en behållare större än 200 liter.

Till ett alkoholpreparat som samtidigt enligt 3 § i kemikalieförordningen (675/1993) är avsedd som en hälsofarlig kemikalie, tillämpas också stadgande i förordningen omminutförsäljning av farliga kemikalier (676/1993).

15 §
Märkning av handelsförpackningar

Vid överlåtelse av alkoholpreparat till ändamål stadgat i 12 § 3 moment, skall alkoholpreparatets distributionsanläggning eller dess läge märkas enligt förordningen om minutförsäljning av farliga kemikalier (676/1993).


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Helsingfors den 29 november 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.