1099/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 13 § 1 mom. 2 och 3 punkten, sådana de lyder i lag 982/1999, som följer:

13 §

Den skattskyldige har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruket på gårdsbruksenheten separat dra av betalda utgifter på nedan nämnda villkor:


2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyelseavdrag) som på området för naturlig förnyelse är 160 euro per hektar, på såddområdena 310 euro per hektar och på planteringsområdena 590 euro per hektar,

3) utgifterna för vård av plantbeståndet (plantbeståndsavdrag) som är 160 euro per hektar,Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001.

Vid beskattningen för 2001 är dock förnyelseavdraget på området för naturlig förnyelse 900 mark per hektar, på såddområdena 1 800 mark per hektar och på planteringsområdena 3 500 mark per hektar samt plantbeståndsavdraget 900 mark per hektar.

RP 163/2001
FiUB 24/2001
RSv 154/2001

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.