1081/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 44 § 4 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 1565/1995:2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och den tillämpas vid beskattningen för år 2001.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Maija-Leena Sarkko

Statsrådets förordning Nr 1081

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.