1076/2001

Given i Helsingfors den 21 november 2001

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan i inrikesministeriets beslut om polisens avgiftsbelagda prestationer

Inrikesministeriet har

ändrat bilagan till sitt beslut av den 18 december 1996 om polisens avgiftsbelagda prestationer (1252/1996), sådan den lyder i inrikesministeriets beslut 1082/1999 som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

Helsingfors den 21 november 2001

Inrikesminister
Ville Itälä

Överinspektör
Anne Järvinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. BESLUT

Körkortsbeslut
temporärt körkort 60 mk
temporärt körkort som motsvarar utländskt körkort 132 mk
internationellt körkort 84 mk
ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass 50 mk
beviljande av körkortstillstånd (ett kortvarigt körkort och ett permanent körkort som följer på detta och hör till samma klass som detta) 360 mk
nytt kortvarigt körkortstillstånd för I och II skedet utan förareexamen 420 mk
beviljande av körkortstillstånd i annat fall 240 mk
duplettexemplar av körkort 240 mk
det beslut som avses i 11 a § körkortsförordningen 240 mk
avslagsbeslut gällande körkortstillstånd 180 mk
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
förvärvs- och innehavstillstånd 160 mk
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 80 mk
innehavstillstånd som har meddelats med stöd av ett av länsstyrelsen meddelat förvärvs- eller tillverkningstillstånd 80 mk
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 60 mk
förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 80 mk
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 60 mk
parallelltillstånd 100 mk
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 80 mk
förnyelse av innehavs och parallelltillstånd 100 mk
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 80 mk
duplettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd 100 mk
duplettexemplar av tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 80 mk
enskilt tillverkningstillstånd 160 mk
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 80 mk
vapenhanteringstillstånd 168 mk
duplettexemplar av vapenhanteringstillstånd 120 mk
anmälan om vapendel 60 mk
Skjutförnödenhetstillstånd
Skjutförnödenhetstillstånd 96 mk
tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som söks samtidigt 36 mk
tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler 72 mk
Privat överförning och införsel
enskilt förhandssamtycke 72 mk
enskilt överföringstillstånd 72 mk
europeiskt skjutvapenpass 500 mk
ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 50 mk
enskilt införseltillstånd 160 mk
samtycke 72 mk
Lotterier
Tillståndsbeslut 288 mk
Bingo
Tillståndsbeslut 240 mk
Övningsbeslut
Tillståndsbeslut 168 mk
Yrkeskörtillstånd för personbil
Tillståndsbeslut 168 mk
duplettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 96 mk
prov för yrkeskörtillstånd för personbil 420 mk
Identitetskort
temporärt 180 mk
permanent 156 mk
identitetskort för minderårig 156 mk
elektroniskt identitetskort 160 mk
(Inkluderar en avgift på 80 mk som tillfaller Befolkningsregistercentralen)
Upplåsning av kort 36 mk
(Dessutom uppbärs en avgift på 90 mk som tillfaller Befolkningsregistercentralen, om ett nytt brev innehållande en PUK-kod har beställs åt kunden)
avslagsbeslut 96 mk
Identifiering av en person 60 mk
Ordnande av nöjen
beslut om tillstånd att ordna nöjen vilket beviljas med stöd av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat 120 mk
Ordningsvaktsprov 180 mk
Ordningsvaktskort
tillståndsbeslut 168 mk
duplettexemplar 120 mk
Tillstånd med stöd av kommunal ordningsstadga
tillståndsbeslut 96 mk
Trafiklärartillstånd
tillståndsbeslut 144 mk
duplettexemplar 96 mk
Tillstånd med stöd av jaktlagen och jaktförordningen
tillståndsbeslut 96 mk
Främlingspass
förlängning av giltighetstiden 96 mk
Uppehållstillstånd
tillståndsbeslut som baserar sig på avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 156 mk
tillståndsbeslut gällande finsk medborgares make och ogifta barn under 18 år 156 mk
tillståndsbeslut gällande studerande, jämte make och ogifta barn under 18 år 156 mk
tillståndsbeslut (andra än ovan nämnda) 600 mk
beslut om överföring av uppehållstillstånd 96 mk
Undervisningstillstånd
tillståndsbeslut 168 mk
Resedokument för flykting
förlängning av giltighetstiden 96 mk
Pass
pass för högst ett år 270 mk
giltighetstid längre än ett år 240 mk
sjömanspass 240 mk
sällskapspass 312 mk
avslagsbeslut 156 mk
Hållande av spelautomat eller spelanordning
beslut om tillstånd att hålla spelautomat eller spelanordning vilket beviljas med stöd av förordningen om utverkande av tillstånd till föranstaltande av vissa nöjen och hållande av spelautomat 168 mk
Penninginsamling
tillståndsbeslut 168 mk
Kontrollpass
beviljande 120 mk
Arbetstillstånd
tillståndsbeslut 240 mk
Parkeringstillstånd för handikappade
tillståndsbeslut 108 mk
Väktarkort
beviljande 108 mk
Visum
engångsvisum
högst 30 dygn 300 mk
31―90 dygn 360 mk
genomresevisum 120 mk
återkomstvisum 168 mk
visumförlängning 168 mk
Godkännande av privatdetektiv 120 mk
Privatdetektivintyg 60 mk
Offentlig tillställning
beslut som innehåller bestämmelser om offentlig tillställning 168 mk
tillstånd med stöd av 12 § lagen om sammankomster 168 mk
Andra beslut som ges på ansökan 96 mk
2. INTYG
Utfärdande av intyg enligt 4 § 4 mom. kioskförordningen 60 mk
Intyg som utfärdas på begäran 60 mk
3. ANMÄLNINGAR
Behandling av en utredning enligt 3 § förordningen om inkvarterings- och förplägnadsrörelser 120 mk
Behandling av en anmälan enligt 5 a § förordningen om inkvarterings- och förplägnadsrörelser 168 mk
Behandling av en anmälan som avses i 59 § alkohollagen 60 mk
Behandling av anmälan om spelanordning 60 mk
Behandling av anmälan om offentlig tillställning 60 mk
4. UTTNYTTJANDE AV RÄTT TILL INSYN ENLIGT 11 § PERSONUPPGIFTSLAGEN 96 mk
5. INSPEKTION AV SPELKASINO 1200 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.