1073/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

upphävs i förordningen den 24 november 1989 om skyddat belopp vid utmätning av lön (1031/1989) 4 § samt

ändras 1 § och 3 § 2 mom., av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning 1038/2000, som följer:

1 §

Vid utmätning av lön anses gäldenären fram till nästa löneutbetalning behöva till underhåll för sig själv och sin make samt egna och makens barn och adoptivbarn, om dessa försörjs av gäldenären, för egen del 18 euro och för varje ovan avsedd anhörig 6,56 euro om dagen (skyddat belopp).

3 §

Ändringens storlek är lika många gånger fem procent av de gällande skyddade beloppen som indextalet för levnadskostnadsindex så som avses i 1 mom. har förändrats med fulla femprocenttal.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.