1067/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets beslut om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i statsrådets beslut den 18 januari 1996 om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet (33/1996) 3 § som följer:

3 §
Inkomsternas inverkan på betalning av ränta

Räntan på studielånet för en sådan arbetslös person som avses i 2 § betalas om de skattepliktiga inkomsterna, arbetslöshetsdagpenningen, arbetsmarknadsstödet och utbildningsstödet för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inberäknat, under den tid som avses i 2 § 1 och 2 mom. är högst 775 euro i månaden i genomsnitt.

Om den sökande i sin familj har egna minderåriga barn, minderåriga barn till maken eller till den person sökanden lever i gemensamt hushåll med, minderåriga adoptivbarn eller fosterbarn att försörja, är gränsen för högsta inkomst som följer:

antal barn inkomstgräns
ett 895 euro
två 930 euro
tre eller flera 985 euro

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 november 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.