1054/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om användning av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Fördelning

Anslag som motsvarar avkastningen enligt 17 § 1 mom. lotterilagen (1047/2001) av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel skall anvisas i statsbudgeten och fördelas enligt följande:

1) 25 procent för att främja idrott och fysisk fostran,

2) 9 procent för att främja ungdomsarbete,

3) 17,5 procent för att främja vetenskap,

4) 38,5 procent för att främja konst, samt

5) 10 procent för ändamålen i 1―4 punkten på det sätt som årligen närmare bestäms i statsbudgeten.

2 §
Övergångstid

Utan hinder av 1 § får anslag i statsbudgeten för statsandelar enligt bibliotekslagen (904/1998) åren 2003―2011 finansieras med avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel högst enligt procentsatserna i tabellen nedan

År Största belopp som av avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel får användas för statsandelar enligt bibliotekslagen, i procent av de i statsbudgeten anvisade anslagen för ändamålet
2003 85
2004 75
2005 65
2006 55
2007 45
2008 35
2009 25
2010 15
2011 5

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 § och 1 mom. i denna paragraf, anvisas anslagen enligt 1 § år 2002 för de i paragrafen avsedda ändamålen på det sätt som närmare bestäms i statsbudgeten.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 197/1999
FvUB 10/2001
RSv 91/2001
ISL 5/2001
FvUB 15/2001
RSk 23/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.