1036/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 12 § köpvittnesförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i köpvittnesförordningen av den 5 december 1996 (958/1996) 12 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 471/2000, som följer:

12 §
Avgifter och ersättningar

Avgiften för bestyrkande av ett köp eller någon annan överlåtelse är 70 euro. Avgiften för framställande av kopior av överlåtelsehandlingar eller andra handlingar är 2 euro per sida.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Avgifter enligt denna förordning får även betalas med sedlar och mynt i mark som betalningsmedel till utgången av februari 2002. Priset i euro omvandlas då till mark genom att det multipliceras med 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Ahti Penttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.