1032/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 8 § brottsskadeförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i brottsskadeförordningen av den 29 januari 1999 (63/1999) 8 § 1 mom. 1 punkten som följer:

8 §
Anhållan om utlåtande

Statskontoret skall begära ett utlåtande av brottsskadenämnden, om avgörandet i ett ärende som gäller ersättning för brottsskador och som behandlas vid statskontoret är av viktig principiell betydelse. Utlåtande skall alltid begäras om en ansökan som gäller

1) ersättning för lidande enligt 5 § 2 mom. brottsskadelagen, om den som ansvarar för skadan genom domstolsbeslut har ålagts att i ersättning betala ett belopp som överstiger 4 200 euro eller om det är uppenbart att i ersättning betalas ett belopp som överstiger 4 200 euro med stöd av brottsskadelagen,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Lagstiftningsdirektör
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.