1010/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Lag om ändring av 8 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998) 8 § 2 mom. som följer:

8 §
Statens förbindelser

Grunden för det räntestöd som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten är de krediter som har beviljats inom gränserna för den bevillningsfullmakt som fastställs i statsbudgeten. I statsbudgeten bestäms årligen om det maximibelopp av sådan finansiering som bolaget beviljar under året i fråga och för vilken räntestöd beviljas under bevillningsåret och de följande åren. Statsrådets förbindelse om räntestöd kan gälla en viss tid.Denna lag träder i kraft den 1 december 2001 och tillämpas från den 1 januari 2002.

RP 148/2001
EkUB 16/2001
RSv 122/2001

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.