1005/2001

Given i Helsingfors den 12 november 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om finansieringsstöd enligt skoltlagen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 15 maj 2001 om finansieringsstöd enligt skoltlagen (400/2001) som följer:

5 §
Andra anläggningstillgångar

För förvärv av lösa anläggningstillgångar som är nödvändiga vid naturnäringsverksamhet får bidrag beviljas till högst 40 procent av projektens godtagbara kostnaderna och för förvärv av lösa anläggningstillgångar som är nödvändiga vid annan småföretagarverksamhet får bidrag beviljas till högst 60 procent av projektens godtagbara kostnaderna. Därtill får för anskaffningen beviljas lån till högst 50 procent av projektens godtagbara kostnaderna. Bidraget och lånet gemensamt får inte överstiga 90 procent projektens godtagbara kostnader.


Denna förordning träder i kraft den 26 november 2001.

Denna förordning tillämpas även på ansökningar som är anhängiga när förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 november 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Jukka Mirvo

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.